Użycie tych maszyn przyśpiesza pracę, ułatwia podejmowanie decyzji, w czasie rzeczywistym przedsiębiorca leśny jest w stanie ocenić stan drzewostanu z „lotu ptaka”, nie ma potrzeby angażowania firm posiadających pozwolenia na prace wysokościowe – oszczędza się czas, pieniądze oraz gwarantuje bezpieczeństwo swoim pracownikom.

Ponadto za pomocą dronów i zainstalowanym kamerom można obserwować postępy prac, odtwarzać ewentualne zdarzenia losowe, termowizja pozwala na ocenę czy na planowanej pozycji znajdują się  gniazda, legowiska czy żeruje tam jakaś zwierzyna. Można ocenić stan nawierzchni niczym sprzęt ciężki wyjedzie do pracy. Szczególnie jest to ważne po obfitych opadach, roztopach. 

Urządzenia te w łatwy i prosty sposób pozwalają na błyskawiczne oszacowanie możliwości bezpiecznejpracy pracowników leśnych.

Służąc Służbie Leśnej drony mogą być pomocne w szybkim oszacowaniu postępu prac na danych pozycjach, w przypadku wiatrołomów są w stanie praktycznie od razu przedstawić skalę zniszczeń i właściwie rozlokować pracowników leśnych bez wyjeżdżania do lasu. Dzięki dronom można zaobserwować jak zachowuje się zwierzyna szczególnie na terenie ochronnym, w łatwy sposób pozwala na podjęcie decyzji gdzie najpierw powinna być prowadzona wycinka i pozysk. Dość ważnym zastosowaniem może być walka z kłusownikami oraz kradzieżami drewna lub samowolną wycinką. Są to urządzenia na tyle ciche, latające na takich wysokościach, że potencjalny przestępca nie będzie w stanie ich zauważyć.

Drony zaczynają odgrywać dość ważną rolę w ocenie zagrożenia i ryzyka związanego z zaistniałymi wypadkami np. pożarami, kraksami, powodziami. Dzięki nim odpowiedzialne służby w czasie lotu drona są w stanie właściwie przygotować się do akcji, właściwie zlokalizować miejsce wypadku. Tym samym oszczędzają czas co może przełożyć się na uratowanie czyjegoś życia. Przekazując materiał w czasie rzeczywistym kierujący akcjami ratunkowymi mają stały podgląd na całą sytuację.